Vård- och stödsamordning

Eskilstuna kommun arbetar med vård- och stödsamordning tillsammans med region Sörmlands psykiatri. Vård- och stödsamordning är till för personer som är över 18 år och som har omfattande psykisk funktionsnedsättning och/eller komplexa behov till följd av psykisk sjukdom och/eller allvarligt långt missbruk.

Vård- och stödsamordning innebär ett långsiktigt och strategiskt arbete med målet att personen ska ha inflytande över sin egen rehabilitering och motivation för återhämtning. Det är personens individuella behov, mål och prioriteringar som styr arbetet med syfte att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Arbetsmodellen vård- och stödsamordning grundar sig i Case Management, en metod som Socialstyrelsen rekommenderar vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd samt vid missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Anna Österlöf

Projektledare

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2021