Nära vårdteam

I Eskilstuna kommun arbetar ett multiprofessionellt team bestående av medarbetare från Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Teamet arbetar med och hemma hos personer över 65 år som har ett behov av samordnad hemsjukvård, primärvård och slutenvård. För att följa utvecklingsarbetet av denna nya, Sverigeunika arbetsmodell kommer Mälardalens högskola att bedriva följeforskning.

Nära vårdteamet består av:

 • 14 undersköterskor, inklusive gruppledare
 • 2 distriktssköterskor
 • 1 teamledare
 • 1 enhetschef

Följande professioner är också knutna till teamet:

 • Anhörigkonsulenter
 • Arbetsterapeut
 • Biståndshandläggare
 • Dietist
 • Farmaceut
 • Fysioterapeut
 • Kurator
 • Primärvårdsläkare
 • Specialistläkare

Mål och resultat

Målet med Nära vårdteam är att öka äldres känsla av självständighet och förmågan att hantera sin egen hälsosituation i sitt eget boende. Målsättningen är också att minska behovet av vård- och omsorgsboende och slutenvård.

Utvärdering av Nära vårdteamet pågår. Det vi kan se hittills är att både vårdkontakter och vårddagar minskat ordentligt och att patienter, anhöriga och medarbetare är nöjda och känner större trygghet jämfört med innan kontakten med Nära vårdteamet.

Eva Hammar

Enhetschef Nära vård och växelvård

Telefon:

Teamledare Nära vårdteam

Telefon:

Uppdaterad: 12 oktober 2021