Intensiv hemrehabiltering, IHR

I Eskilstuna kommun arbetar ett multiprofessionellt team med intensiv rehabilitering hemma hos personer som efter en tid på sjukhus behöver hemtjänst för första gången. Målsättningen är att personerna efter insatstiden har minskat eller har inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre. Arbetssättet har tagits fram i samverkan med ett forskarteam på Mälardalens högskola och ger mycket goda resultat.

Det är inte så ofta ett forskningsprojekt ger ett sådant entydigt resultat, att ett arbetssätt är så påtagligt bättre än ett annat, och att det är samstämmigt för vårdgivare, brukare och personal. Ett team kan ge rehab för hela individen och inte bara det fysiska, och det är synen på helheten som skapar grunden för självständighet och en ökad livskvalité, säger Lena-Karin Gustafsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Deltagare i IHR-teamet

Eskilstunas IHR-team består av följande professioner:

  • undersköterskor
  • sjukgymnaster
  • arbetsterapeuter
  • sjuksköterska
  • biståndsbedömare
  • beteendevetare.

Mål

Målsättningen med intensiv hemrehabilitering är att personerna som får insatser efter avslutad rehabilitering ska ha minskat eller inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre. Tanken med arbetssättet är att helhetssyn, hälsa och delaktighet skapar grunden för självständighet. 

Resultat: andel personer som avslutat hemtjänst inom ett år

Med IHR: 58 procent, varav 16 procent har flyttat in i ett särskilt boende.
Med ordinarie hemtjänst: 39 procent, varav 40 procent har flyttat in i ett särskilt boende.

Intensiv hemrehabilitering har visat sig ge stor effekt vad gäller äldres möjlighet att stärka och bibehålla sin självständighet. Inom målgruppen 65-79 år har behovet av hemtjänst minskat med 87 procent.

Johan Lindström

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon:

Malin Sootalu

Enhetschef intensiv hemrehabilitering

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021