Du som får insatser inom vård och omsorg ska känna dig trygg och kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kommer inte att finnas tillräckligt med medarbetare i framtiden, om vi ska fortsätta arbeta som idag. Därför kommer vi förändra och digitalisera våra arbetssätt och införa digitala och tekniska hjälpmedel. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att du ska få vård och omsorg som utgår ifrån dina behov, så att du kan leva ditt liv så självständigt som möjligt.

Uppdaterad: 15 april 2021