Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att du ska få vård och omsorg, av hög kvalitet, som utgår ifrån dina behov.

Vård och omsorg i Sverige står inför stora utmaningar. Andelen äldre och personer med vårdbehov ökar snabbare än andelen personer som kan arbeta inom vård och omsorg. För att kunna erbjuda insatser som utgår ifrån dina behov snarare än organisationens begränsningar måste vi förändra våra arbetssätt. Vi kommer behöva digitalisera, använda hälso- och välfärdsteknik och utöka vår samverkan med andra aktörer.

Detta för att du som får eller kommer att få insatser inom vård och omsorg ska känna dig trygg och kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Uppdaterad: 11 oktober 2021