Sammanträdeshandlingar

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och sammanträdesprotokoll.

Protokollen läggs ut en till två veckor efter att sammanträdet ägt rum, eftersom de måste vara justerade innan de kan läggas ut. Det är först när de är justerade som de blir offentliga.

Har du frågor eller vill veta mer om något ärende, kontakta respektive nämndsekreterare eller registrator via Eskilstuna direkt.

Välj kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd i listan.

Uppdaterad: 12 april 2024