Författningssamling

Eskilstuna kommuns författningssamling är ett av kommunfullmäktige beslutat regelverk för den kommunala verksamheten. Dessa dokument ska enligt kommunallagen vara tillgängliga för invånarna.

I författningssamlingen ingår reglementen och liknande för kommunens nämnder och lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen. Författningssamlingen innehåller också Eskilstuna kommuns övergripande styrdokument. Styrdokumentens syfte är huvudsakligen att reglera kommunens arbetsformer, för att nå uppsatta mål.

Hållbar samhällsbyggnad

Näringsliv och arbetsmarknad

Samhällsskydd och beredskap

Social hållbarhet

Ekonomi

IT och digitalisering

Kommunikation

Ledarskap och medarbetarskap

Processkvalitet

Säkerhet

Övergripande

Uppdaterad: 29 maj 2024