Nämndernas kanslier

Kontaktuppgifter till nämndernas kanslier.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
E-post: kommunstyrelsen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 12 59

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
E-post: arbetsmarknads-vuxenutbildningsnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 22 23

Förskolenämnden
E-post: forskolenamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 24 46, 016-710 50 10

Grundskolenämnden
E-post: grundskolenamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 24 46, 016-710 50 10

Gymnasienämnden
E-post: gymnasienamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 24 46, 016-710 50 10

Kultur- och fritidsnämnden
E-post: kultur-fritidsnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 13 77

Miljö- och räddningstjänstnämnden
E-post: miljokontoret@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 13 90

Socialnämnden
E-post: socialnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 16 54

Stadsbyggnadsnämnden
E-post: stadsbyggnadnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 21 20

Torshälla stads nämnd
E-post: torshalla-stads-namnd@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 73 00

Valnämnden
E-post: valnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 18 53

Vård- och omsorgsnämnden
E-post: vard-omsorgsnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 11 43

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 43 52

Uppdaterad: 20 april 2021