Nämndernas förvaltningar

Kontaktuppgifter till nämndernas förvaltningar.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
E-post: kommunstyrelsen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 12 59

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
E-post: arbetsmarknads-vuxenutbildningsnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 22 23

Förskolenämnden
E-post: forskolenamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 14 86

Grundskolenämnden
E-post: grundskolenamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 14 86

Gymnasienämnden
E-post: gymnasienamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 14 86

Kultur- och fritidsnämnden
E-post: kultur-fritidsnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 13 77

Miljö- och räddningstjänstnämnden
E-post: miljokontoret@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 13 90

Servicenämnden
E-post: servicenamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 33 26 (registrator)

Socialnämnden
E-post: socialnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 16 54

Stadsbyggnadsnämnden
E-post: stadsbyggnadsnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 21 20

Torshälla stads nämnd
E-post: torshalla-stads-namnd@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 73 00

Valnämnden
E-post: valnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 18 53

Vård- och omsorgsnämnden
E-post: vard-omsorgsnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 11 43

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 43 52

Uppdaterad: 23 september 2021