Kontaktuppgifter till nämndernas förvaltningar

Här hittar du e-postadress och telefonnummer för att komma i kontakt med nämndernas förvaltningar.

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

E-post: kommunledningskontor@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

E-post: arbetsmarknads-vuxenutbildningsforvaltningen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: barn-utbildningsforvaltningen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: kultur-fritidsforvaltningen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Räddningtjänst- och tillståndsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post: miljokontoret@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Servicenämnden

Serviceförvaltningen

E-post: serviceforvaltningen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Socialnämnden

Socialförvaltningen

E-post: socialforvaltningen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Torshälla stads nämnd

E-post: torshalla-stads-namnd@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Valnämnden

E-post: valnamnden@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen

E-post: vard-omsorgsforvaltningen@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarkontoret

E-post: overformyndarkontoret@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 10 00

Uppdaterad: 11 januari 2024