Kungörelse om bygglov

2 juli 2024

FRISTADEN 1:6

Det har kommit in en ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt bastu och installation av eldstad samt anordnande av flytbrygga. Ansökan strider mot gällande detaljplan avseende placering på vattenområde (v), som enligt detaljplanen inte får överbyggas eller utfyllas.

Handläggare: Eric Wahlström

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 31 juli 2024:

bygglov@eskilstuna.se

eller

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
631 86 Eskilstuna

Märk brev/E-post med diarienummer BYGG-SBN.2024.227

Handlingar finns nedan och tillgängliga på Eskilstuna Direkt i Värjan, Alvar Myrdals gata 5.


Information om anslaget

Information om anslaget

Datum

Anslaget publicerades

2024-07-02

Anslaget avpubliceras

2024-07-31

Uppdaterad: 2 juli 2024