Kungörelse: Inventering av sjögull i Mälaren

28 maj 2024

Med start den 1 juli och under några veckors tid görs en inventering för att kartlägga sjögullens utbredning i Mälaren.

Sjögull är en invasiv främmande vattenväxt som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Den växer snabbt och blir så tät att den skuggar botten så mycket att den konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet.

Inventeringen genomförs genom att två personer mycket långsamt åker i en aluminiumbåt, oftast mycket nära land under dygnets alla ljusa timmar. I samband med inventeringen kommer även drönare att användas. Drönarföraren arbetar från land och har tydligt uppmärkta kläder och arbetsbil för att signalera att drönaren tillhör sjögullinventeringen.

Är du boende eller har sommarstuga vid Mälaren kan inventeringen möjligen upplevas som påträngande.

Läs mer om sjögull på: malaren.org

Gemensamt arbete

Kommuner runt västra Mälaren bekämpar, tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland, den kraftigt växande arten sjögull. Bekämpningen görs bland annat genom att täcka sjögullet med
flytramar som stänger ute allt solljus så växten dör.

Uppdaterad: 28 maj 2024