Eskilstuna kommun

Kungörelse om bygglov Mesta 2:7

16 september 2023

Bygglov för uppförande av 42m torn samt teknikbod

Det har kommit in en ansökan om bygglov för uppförande av ett 42 meter högt torn samt teknikbod.

Handläggare: Eric Walhström

Synpunkter lämnas senast 9 oktober 2023 till:

bygglov@eskilstuna.se

eller

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
631 86 Eskilstuna

Märk brev/e-post med diarienummer BYGG-SBN.2023.995

Handlingar finns tillgängliga på Eskilstuna direkt i Värjan, Alva Myrdals gata 5

Information om anslaget

Anslagets publicerings- och avpubliceringsdatum

Information

Datum

Anslaget publicerades

2023-09-16

Anslaget avpubliceras

2023-10-09

Uppdaterad: 22 september 2023