Eskilstuna kommun

Kungörelse om flyttning av fordon

17 maj 2023

Inom Eskilstuna kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Eskilstuna kommun.

Fordonsinformation

Fordonsinformation

Registreringsnummer

FBA 810 (LT)

Fabrikat

Ford

Plats*

Rökstavägen P-plats mittemot nr 10

Ärendenummer

2023-101

* Plats = ursprunglig uppställningsplats där fordonet hämtades från.

Kontakta oss om du har frågor

Förfrågan om flyttat fordon kan göras hos Eskilstuna kommun:
Telefon: 016-710 76 88
E-post: fordonsflytt@eskilstuna.se

Information om anslaget

Information om anslaget
Information

Datum

Anslaget publicerades

2023-05-17

Anslaget avpubliceras

2023-06-17

Uppdaterad: 17 maj 2023