Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Underrättelse om publicerat granskningsutlåtande

3 mars 2023

Detaljplan för Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra), Mälarstranden i Eskilstuna kommun

Kommunen har upprättat ett granskningsutlåtande för rubricerad detaljplan. Detaljplanen planeras att antas på stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-03-24. Granskningsutlåtandet med detaljplanens granskningshandlingar och utredningar finns på stadsutvecklingswebben.

För frågor om detaljplanen kontakta:

Martin Malmgren, planarkitekt
martin.malmgren@eskilstuna.se
016-710 60 03

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

 

Information om anslaget

Information om anslaget

Datum

Anslaget publicerades

2023-03-03

Anslaget avpubliceras

2024-03-24

Uppdaterad: 3 mars 2023