Kungörelse om flyttning av fordon

26 januari 2023

Inom Eskilstuna kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Eskilstuna kommun.

Fordonsinformation

Fordonsinformation

Registreringsnummer

SJS806

Fabrikat

Nissan

Plats*

Vårvägen 17-23

Ärendenummer

2022-242

* Plats = ursprunglig uppställningsplats där fordonet hämtades från.

Kontakta oss om du har frågor

Förfrågan om flyttat fordon kan göras hos Eskilstuna kommun:
Telefon: 016-710 76 88
E-post: fordonsflytt@eskilstuna.se

Information om anslaget

Information om anslaget
Information

Datum

Anslaget publicerades

2023-01-26

Anslaget avpubliceras

2023-04-26

Uppdaterad: 26 januari 2023