Sammanträdesprotokoll från socialnämndens biståndsutskott

9 juli 2024

Protokoll från socialnämndens biståndsutskott 2024-07-09 är nu justerat.

Protokollet är sekretessbelagt

Information om anslaget

Instans

Socialnämndens biståndsutskott

Sammanträdesdatum

2024-07-09

Anslaget publicerades

2024-07-09

Anslaget avpubliceras

2024-07-31

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, nämnd- och registraturenheten

Uppdaterad: 9 juli 2024