Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden

25 mars 2024

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-03-25 §59- §60 är nu justerat.

Information om anslaget

Instans

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-25

Anslaget publicerades

2024-03-25

Anslaget avpubliceras

2024-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Nämnd- och registraturenheten

Uppdaterad: 9 april 2024