Eskilstuna kommun

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens biståndsutskott

18 september 2023

Protokoll från socialnämndens biståndsutskotts sammanträde 2023-09-18 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Socialnämndens biståndsutskott

Sammanträdesdatum

2023-09-18

Anslaget publicerades

2023-09-18

Anslaget avpubliceras

2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 18 september 2023