Eskilstuna kommun

Sammanträdesprotokoll från kultur-och fritidsnämnden

14 september 2023

Protokoll från kultur-och fritidsnämndens sammanträde 2012-08-30 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Kultur-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-08-30

Anslaget publicerades

2023-09-14

Anslaget avpubliceras

2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 14 september 2023