Eskilstuna kommun

Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden

26 maj 2023

Protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2023-05-16 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Anslaget publicerades

2023-05-26

Anslaget avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, nämnd- och registraturenheten

Uppdaterad: 26 maj 2023