Eskilstuna kommun

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

26 maj 2023

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-05-23 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Anslaget publicerades

2023-05-26

Anslaget avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 26 maj 2023