Eskilstuna kommun

Sammanträdesprotokoll från överförmyndarnämnden

25 maj 2023

Protokoll från överförmyndarnämnden 2023-05-23 är nu justerat.

Protokollet är sekretessbelagt

Information om anslaget

Instans

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Anslaget publicerades

2023-05-25

Anslaget avpubliceras

2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Serviceförvaltningen


Uppdaterad: 25 maj 2023