Eskilstuna kommun

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens biståndsutskott

24 maj 2023

Protokoll från socialnämndens biståndsutskotts sammanträde 2023-05-24 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Socialnämndens bidståndsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Anslaget publicerades

2023-05-24

Anslaget avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 2 juni 2023