Eskilstuna kommun

Sammanträdesprotokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

23 maj 2023

Protokoll från nämndens för samverkan kring socialtjänst och vård sammanträde 2023-05-11 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Sammanträdesdatum

2023-05-11

Anslaget publicerades

2023-05-22

Anslaget avpubliceras

2023-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Regionkansliet, Region Sörmland

Uppdaterad: 23 maj 2023