Eskilstuna kommun

Sammanträdes protokoll från överförmyndarnämnden

23 maj 2023

Sammanträdesprotokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2023-05-23 § 1 är nu justerat.

Protokollet är sekretessbelagt

Information om anslaget

Instans

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Anslaget publicerades

2023-05-23

Anslaget avpubliceras

2023-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Serviceförvaltningen

Uppdaterad: 2 juni 2023