Sammanträdesprotokoll från överförmyndarnämnden

17 mars 2023

Protokoll från överförmyndarnämnden 2023-03-14 är nu justerat.

Information om anslaget

Instans

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-14

Anslaget publicerades

2023-03-17

Anslaget avpubliceras

2023-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Nämnd- och registraturenheten

Sekreterare

Therese Wengland


Uppdaterad: 17 mars 2023