Sammanträdesprotokoll från socialnämndens biståndsutskott

16 mars 2023

Protokoll från biståndsutskottets sammanträde 2023-03-16 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Socialnämndens biståndsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-16

Anslaget publicerades

2023-03-16

Anslaget avpubliceras

2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 16 mars 2023