Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Sammanträdesprotokoll från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

16 mars 2023

Protokoll från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-03-16 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-16

Anslaget publicerades

2023-03-16

Anslaget avpubliceras

2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 16 mars 2023