Omedelbart justerat protokoll från miljö- och räddninstjänstnämnden, Classical Livs nikotinprodukter

15 mars 2023

Omedelbart justerat protokoll från miljö- och räddningstjänstnämndens sammanträde 2023-03-14 är nu justerat, Classical Livs nikotinprodukter

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-14

Anslaget publicerades

2023-03-15

Anslaget avpubliceras

2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 15 mars 2023