Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Sammanträdesprotokoll från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

9 mars 2023

Protokoll från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde 2023-03-09 är nu justerat.

Information om anslaget
Information om anslaget

Instans

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-09

Anslaget publicerades

2023-03-09

Anslaget avpubliceras

2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Nämnd- och registraturenheten, Värjan

Uppdaterad: 9 mars 2023