Eskilstuna kommun

Suomen kielen hallintoalue

Ruotsinsuomalaiset kansallisena vähemmistönä Ruotsin vähemmistölainsäädännössä

Vuonna 2000 Ruotsin valtiopäivät tunnusti ruotsinsuomalaiset kansalliseksi vähemmistöksi ja suomen kielen kansalliseksi vähemmistökieleksi, ts. kieleksi jota on kautta aikojen käytetty Ruotsissa. Vuonna 2010 ruotsinsuomalaisten oikeuksia vahvistettiin vähemmistölailla (Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä SFS 2009:724). Lakiuudistus kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan 1. tammikuuta 2019. Lue lisää laista ja oikeuksista.

Vähemmistölain mukaan kunnan pitää edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa. Erityisesti lasten kulttuurisen identiteetin ja oman vähemmistökielen käyttöä pitää edistää.

Kunnalla pitää olla tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistötyölle.

Eskilstuna on yksi niistä Ruotsin 66 kunnasta, jotka ovat liittyneet suomen kielen hallintoalueeseen.

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvia kuntia koskevia erityismääräyksiä

  • Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan tulee tarjota asiaa vaativalle mahdollisuus saada vanhustenhuollon palvelu ja hoito kokonaan tai olennaisilta osilta suomen kielellä.
  • Kaikilta jotka anovat apua vanhustenhuollosta on kysyttävä haluavatko he avun suomenkielellä.
  • Kunnan pitää ottaa huomioon ikääntyneiden tarve säilyttää ja ylläpitää kulttuurinen identiteetti kansillisena vähemmistönä.
  • Kunnan tulee tarjota, huoltajan sitä vaatiessa, lapselle paikka esikoulussa, jossa toiminta kokonaan tai olennaisilta osilta tapahtuu suomeksi.
  • Kaikilta jotka anovat esikoulupaikkaa on kysyttävä haluavatko he paikan suomeksi.
Uppdaterad: 31 maaliskuuta 2022