Kunta ja politiikka

1970-luvulta lähtien Eskilstunassa on ollut poliittista tahtoa vähemmistöasioiden tukemiseen. Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on viime aikoina tultu yhä vahvemmin tietoisiksi siitä, että kieli ja kulttuuri muodostavat kokonaisuuden. Näin on luotu edellytykset ruotsinsuomalaisen vähemmistön kehittymiselle.

Suomen kielen hallintoalue

Eskilstuna on yksi niistä Ruotsin 66 kunnasta, jotka ovat liittyneet suomen kielen hallintoalueeseen. Kunnalla on näin ollen erityinen vastuu suomen kielen aseman vaalimisesta.

Kunnallinen vähemmistöneuvosto

Eskilstunan kunnan vähemmistöneuvosto on kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva neuvonpitoelin. Vähemmistöneuvoston tulee yhdessä muiden neuvostojen, lautakuntien, hallintojen ja yritysten kanssa pyrkiä vahvistamaan kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää oma kulttuurinsa ja kielensä.

Neuvoston tehtävänä on

  • Valvoa vähemmistöryhmien oikeuksia voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
  • Tehdä vähemmistökysymyksiin liittyviä aloitteita, ajaa vähemmistökysymyksiä ja tuoda ne näkyville Eskilstunan kunnassa.
  • Kehittää strategioita, jotta kansalliset vähemmistöt kokisivat Eskilstunan houkuttelevaksi kunnaksi.
  • Seurata yhteiskuntakehitystä vähemmistöasioiden ja vähemmistökielten alueella.
  • Toimia vähemmistöasioita käsittelevänä foorumina ja levittää tietoa yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden keskuudessa.
  • Valvoa erityisesti kehitystä suomen kielen hallintoalueeseen liittyvien kunnallisten tehtävien alueella.

Jäsenet

Nina Tuncer (S), pj
Ulla Grip (M), vpj
Laith Al-Ameri (S)
Susanne Henning Aihonen (KD)
Aila Kangas (SD)

Kunnanvaltuuston esityslistat

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, eli "kunnan eduskunta". Kunnanvaltuustossa on 65 jäsentä ja 36 varajäsentä.

Kunnanvaltuusto kokoontuu yleensä kuukauden kolmantena torstaina kaupungintalon valtuustosalissa.

Esityslistat suomeksi

Uppdaterad: 14 tammikuuta 2022