Eskilstuna kommun

Koulutus ja lasten päivähoito

Eskilstunan kunnassa on mahdollisuus saada suomenkielistä esikoulutoimintaa ja opetusta.

Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on mahdollisuus kommunikoida äidinkielellään Eskilstunan kunnan esikouluissa. Pikku-Erkki on vuonna 1994 ERK-säätiön perustama ja ylläpitämä kaksikielinen esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille. Eskilstunan ruotsinsuomalainen koulu, ”Erkki-koulu”, on 1993 perustettu kaksikielinen vapaakoulu. Nykyään koulussa on esikoululuokka ja vuosiluokat 1–6 sekä vapaa-ajankoti.

Eskilstunan kunnan peruskouluissa ja lukioissa järjestetään suomen kielen opetusta sekä kielitukea esikouluissa. Voit myös valita äidinkielesi kielivalinnaksi 6. vuosikurssilta alkaen.

Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on mahdollisuus kommunikoida äidinkielellään Eskilstunan kunnan esikouluissa.

Slagstan asutusalueella oleva Norrvallavägenín kaksikielinen esikoulu on suunnattu 1-5 vuotiaille lapsille. Esikoulussamme lasten äidinkieli, kulttuurillinen identiteetti ja ruotsin kieli saavat mahdollisuuden kehittyä.

Me tarjoamme lapsellesi turvallisen kasvu –ja oppimisympäristön, jossa pedagoginen opetus tapahtuu kaksikielisesti kahdella kuudesta osastostamme.

Tervetuloa tutustumaan esikouluumme tai hakemaan paikkaa tämän linkin kautta: e-tjänst för barnomsorg

Esikoulun johtaja Erja Malla 016-710 74 71

Pikku-Erkki on vuonna 1994 ERK-säätiön perustama ja ylläpitämä kaksikielinen esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille. Pikku-Erkissä on kolme erillistä osastoa. Esikoulu on 100-paikkainen ja kokoonpano määräytyy vuosittain hoidon kysynnän mukaan. Osastojen aukioloaika on ma-pe klo 6:30 - 17:30.

Esikoulunjohtaja: Hanna Valldén, puh.num. 070-737 94 94

Lue lisää: www.erk.se

Eskilstunan ruotsinsuomalainen koulu, ”Erkki-koulu”, on 1993 perustettu kaksikielinen vapaakoulu. Nykyään koulussa on esikoululuokka ja vuosiluokat 1–6 sekä vapaa-ajankoti, Vappis. Oppilaita (noin 80) on koko Eskilstunasta ja myös lähikunnista. Koulussa noudatetaan Ruotsin koulun opetussuunnitelmaa.

Suomenkielisessä tai kaksikielisessä perheessä kasvanut lapsi oppii sekä suomea että ruotsia helposti. Se edellyttää kuitenkin, että lapsen molempia kieliä tuetaan myös kodin ulkopuolella, siis ennen kaikkea koulussa. Alaluokilla opetus Erkki-koulussa tapahtuu pääasiassa suomeksi. Ruotsinkielisen opetuksen osuus lisääntyy asteittain, ja yläasteella pääasiallinen opetuskieli on ruotsi. Käytännön kokemukset osoittavat, että kaksikieliset lapset oppivat myös muita kieliä helpommin.

Erkki-koulu sijaitsee keskellä Eskilstunaa, rauhallisella ja turvallisella alueella, etäällä vilkasliikenteisistä kaduista. Koulurakennus edustaa 1800-luvun lopun rakennustyyliä. Sisältä se on peruskorjattu ja tilat ovat nykyaikaiset ja hyvin ilmastoidut.

Rehtori Hanna Valldén, puh. num. 070-737 94 94

Lue lisää: www.erk.se

Eskilstunan kunnan peruskouluissa ja lukioissa järjestetään suomen kielen opetusta sekä kielitukea esikouluissa.

Äidinkielenopettajat:
Vuokko Rapeli
Elina Johansson
Raita Hagberg

Äidinkielenpedagogi:
Taina Svensson

Kielituki esikoulussa

Esikoulun opetussuunnitelman ja suomen kielen hallintoaluelainsäädännön mukaan esikoulujen on edistettävä lapsen kielellisiä valmiuksia. Suomen kielen tukeminen tapahtuu esikoulussa leikin, laulun, lorujen, satujen ja luovan toiminnan muodossa. Äidinkielenpedagogi tulee lapsen luokse esikouluun kerran viikossa. Toivomus kielituesta jätetään esikoulun henkilökunnalle.

Opetus peruskoulussa

Eskilstunan kunta tarjoaa äidinkielen opetusta jokaisessa peruskoulussa kunnan alueella. Opetus tapahtuu niin lukujärjestyksen aikana, koulupäivän jälkeen tai oppilaan valintana. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielitaitoa, edistää suomalaisen kulttuuritaustan tuntemusta ja kaksikielisyyttä.

Äidinkieli on vapaaehtoista, mutta siihen pitää oppilaan itse ilmoittautua. Jokainen oppilas saa opetusta 40–60 minuuttia viikossa. Opetusryhmä koostuu eri-ikäisistä oppilaista, joiden kielitaito saattaa vaihdella.

Kielivalinta

Voit valita äidinkielesi kielivalinnaksi 6. vuosikurssilta alkaen. Jos kuulut kansalliseen vähemmistöön, sinulla on erityinen oikeus saada lukea äidinkieltäsi. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani ja saame.

Sinulla on oikeus saada opetusta kansallisessa vähemmistökielessä kielivalinnan puitteissa, jos haluat sitä. Koulun päämies on velvollinen järjestämään tätä opetusta, vaikka vain yksi oppilas toivoisi sitä.

Uppdaterad: 31 maaliskuuta 2022