Hae apua ja tukea

Ikääntyneet henkilöt, jotka tarvitsevat apua ja tukea päivittäisessä elämässään, voivat hakea apua kunnasta. Hakemuksen voi tehdä sähköisen palvelun kautta, kirjallisesti tai tilaamalla ajan avuntarpeenkäsittelijältä henkilökohtaista tapaamista varten.

Avuntarpeenkäsittelijä käsittelee hakemuksen ja päättää yksilöllisen tarveharkinnan perusteella onko hakijalla oikeus saada apua vai ei. Hän auttaa hakijaa kartoittamaan tämän tarpeiden perusteella mitä tukea tämä tarvitsee. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa omassa asunnossa asuminen ja näin ollen mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen elämä.

Käsittelijät työskentelevät erityyppisissä tehtävissä:

  • Vanhustenhuollon käsittelijöiltä voi hakea muun muassa kotipalvelu, hoito-ja hoivaasuntoa ja yli 65-vuotiaiden päivätoimintaa.
  • Asunnonsopeuttamisavustuksen käsittelijät laativat selvityksen ja tekevät päätöksen asunnon sopeuttamisesta Eskilstunassa tai Torshällassa.
  • Maksukäsittelijät huolehtivat vanhushuollon maksujen käsittelemisestä, eli turvahälyttymistä, ateriatilauksista, kotipalvelusta ja hoito-ja hoiva-asunnoista perittävien maksujen ja vuokrien käsittelystä.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Uppdaterad: 27 syyskuuta 2021