Val och folkomröstningar

Att delta i allmänna val och i folkomröstningar är en viktig del av demokratin.

Allmänna val äger rum var fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier som ska representera det svenska folket i:

  • Riksdag
  • Kommunfullmäktige
  • Landstingsfullmäktige

Att delta i allmänna val och i folkomröstningar är en viktig del av demokratin.

Här presenteras exempel på material kring allmänna val och folkomröstningar. Materialet är tillgängligt via Eskilskällan.

Uppdaterad: 27 april 2021