Nästa ordinarie val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige infaller söndagen den 11 september 2022. Under våren 2024 är det dags för nästa val till Europaparlamentet.

Allmänna val äger rum var fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier som ska representera det svenska folket i:

  • Riksdag
  • Regionfullmäktige
  • Kommunfullmäktige

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i Eskilstuna kommun ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar inom kommunen. Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning i kommunen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Valkretsar och valdistrikt

I Eskilstuna kommun finns det två valkretsar och 59 valdistrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal. Ett valdistrikt bör ha mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Några valdistrikt börjar nå den övre gränsen för hur stort ett valdistrikt bör vara. Valnämnden arbetar därför med att ta fram ett nytt förslag till valdistriktsindelning inför 2022 års val.

Uppdaterad: 23 september 2021