Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Allmänna val äger rum var fjärde år i Sverige, senast 11 september 2022.

Allmänna val äger rum var fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier som ska representera det svenska folket i:

  • Riksdag
  • Kommunfullmäktige
  • Regionfullmäktige

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i Eskilstuna kommun ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar inom kommunen. Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns röstmottagningsställen i kommunen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Valkretsar och valdistrikt

I Eskilstuna kommun finns det en valkrets med 64 valdistrikt. Ett valdistrikt bör ha mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Varje valdistrikt har en egen vallokal.

Valmyndigheten

Svarar på frågor om valet från allmänheten. Se även Valmyndighetens frågeforum.

Telefon:

  • 020-825 825 (måndag – fredag 08.00 – 17.00, helgfria vardagar)

  • Från utlandet: +46 (0) 770-27 09 99

Valkansliet

Svarar på frågor om röstmottagare och val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Arbetar på uppdrag av valnämnden.

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2022