Nästa ordinarie val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige infaller söndagen den 11 september 2022. Under våren 2024 är det dags för nästa val till Europaparlamentet.

Allmänna val äger rum var fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier som ska representera det svenska folket i:

  • Riksdag
  • Kommunfullmäktige
  • Regionfullmäktige

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i Eskilstuna kommun ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar inom kommunen. Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning i kommunen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Valkretsar och valdistrikt

I Eskilstuna kommun finns det en valkrets och 64 valdistrikt. Ett valdistrikt bör ha mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Varje valdistrikt har en egen vallokal. 

Valkansliet

Svarar på frågor om röstmottagare och val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Telefon:

Uppdaterad: 14 januari 2022