Blå

Jag har ett varierat intresse för samhällsfrågor och litar inte på att politiker gör det bästa för samhället. Jag känner inte att jag kan vara med och påverka.

Jag vill gå med i UNIK, få sms-frågor och vara med och göra min röst hörd

Engagemang * (obligatorisk)
Välj det alternativ som passar dig bäst
Engagemang
Jag definierar mig som * (obligatorisk)
Jag definierar mig som
Johan Wikberg

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Ung Fritid

Telefon:

Uppdaterad: 15 mars 2021