Vad är UNIK Eskilstuna? Det är en ungdomspanel influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska engagemangsgrupper bland unga.

Oftast är det de redan politiskt aktiva ungdomarna som blir tillfrågade när politiker vill ha dialog med unga. Men de utgör bara 6 procent. Genom UNIK försöker vi få ett representativt urval så att fler unga ska komma till tals.

Cirkeldiagram över engagemang. Standby 46 %, desillusionerad 27 %, oengagerad 21 %, politisk aktiv 6 %.

Jag har stort intresse för olika samhällsfrågor och engagerar mig aktivt genom att uttrycka mina åsikter på sociala medier eller i någon annan typ av forum.

Jag har intresse för och engagerar mig i vissa samhällsfrågor. Annars prioriterar jag andra saker än att delta politiskt.

Jag har inget större intresse för samhällsfrågor och känner inget behov av att delta politiskt. Det finns andra som kan engagera sig.

Jag har ett varierat intresse för samhällsfrågor och litar inte på att politiker gör det bästa för samhället. Jag känner inte att jag kan vara med och påverka.

Jag vill gå med i UNIK, få sms-frågor och vara med och göra min röst hörd

Engagemang * (obligatorisk)
Välj det alternativ som passar dig bäst
Engagemang
Jag definierar mig som * (obligatorisk)
Jag definierar mig som
John Wikberg

Enhetschef, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Ung Fritid

Telefon:

Uppdaterad: 9 november 2021