Vad är UNIK Eskilstuna? Det är en ungdomspanel influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska engagemangsgrupper bland unga.

Oftast är det de redan politiskt aktiva ungdomarna som blir tillfrågade när politiker vill ha dialog med unga. Men de utgör bara 6 procent. Genom UNIK försöker vi få ett representativt urval så att fler unga ska komma till tals.

Johan Wikberg

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Ung Fritid

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021