Eskilstuna kommun

Ungdomsenkät på de kommunala fritidsgårdarna

Var med och påverka!

Under vecka 41-43 besvarade besökare på de kommunala fritidsgårdarna ett 40-tal frågor om hur de upplever verksamheten.

Enkäten berör de fem huvudområdena - Trygghet och trivsel, Utbud och tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet samt frågor om ungdomen själv.

Enkäten genomfördes i första hand digitalt via dator och surfplatta men det fanns även möjlighet att besvara frågorna på papper. Frågorna finns på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Resultaten från enkäten redovisas i början av 2023 och följs upp tillsammans med ungdomarna genom handlingsplaner som ska leda till en ännu bättre verksamhet.

Bakom enkäten står KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) som är ett nätverk med kommuner som arbetar med öppen ungdomsverksamhet.

Oscar Fjällström

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Ung Fritid

Telefon:

Uppdaterad: 7 november 2022