Ungdomsenkät på de kommunala fritidsgårdarna

Var med och påverka!

Under vecka 41-43 har besökare på de kommunala fritidsgårdarna besvarat ett 40-tal frågor om hur de upplever verksamheten.

Enkäten berör de fem huvudområdena - Trygghet och trivsel, Utbud och tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet samt frågor om ungdomen själv.

Enkäten har i första hand genomförts digitalt via dator och surfplatta men det har även funnits möjlighet att besvara frågorna på papper. Frågorna finns på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Resultaten från enkäten redovisas i mitten av december och följs upp tillsammans med ungdomarna genom handlingsplaner som ska leda till en ännu bättre verksamhet.

Bakom enkäten står KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) som är ett nätverk med kommuner som arbetar med öppen ungdomsverksamhet.

Oscar Fjällström

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Ung Fritid

Telefon:

Uppdaterad: 31 mars 2022