Ungdomsdelaktighet

Vill du vara med och påverka eller förverkliga idéer och önskningar? Då kan du höra av dig till oss på Ung Fritid.

Ungdomspott

Genomför aktiviteter för andra ungdomar i Eskilstuna med hjälp av ungdomspotten. Kanske du och dina kompisar vill arrangera en ungdomsfest, idrottsturnering, utställning eller utflykt? Ni bestämmer vad ni vill göra. Klicka här för mer information om Ungdomspott

Gruppverksamhet och förebilder

På våra fritidsgårdar kan du vara delaktig genom att gå med i en gruppverksamhet. Du kan även engagera dig i ditt bostadsområde och bli ungdomsledare eller ungdomsambassadör.

Ung livsstil

Under hösten 2019 svarade 1 600 högstadieelever på enkäten ”Så är det att vara ung i Eskilstuna kommun 2019”. Ungdomarna fick svara på frågor om hur de mår, vilka vuxna de har förtroende för, vad de tycker om utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter samt vad de faktiskt gör på fritiden. Resultatet redovisas under 2020 och 2021.

UNIK

2020 påbörjades arbetet med UNIK (Ungt Nutida Inflytande i Kommunen) för att öka ungas inflytande i Eskilstuna. UNIK gör det möjligt för ungdomar mellan 12 och 20 år att göra sig hörda och påverka i olika frågor. Klicka här för mer information om UNIK

Ung Fritid

Telefon:

Uppdaterad: 11 juli 2023