Ung livsstil

Rapporten Ung livsstil Eskilstuna – en studie i högstadiet om levnadsvillkor, delaktighet och preferenser 2019/2020 är nu klar.

En aktiv fritid är en viktig del av vardagen för alla människor. Det ger bättre hälsa och ett gott liv. Att skapa förutsättningar för att barn och unga ska ha en meningsfull fritid är en investering för framtiden. Fritidsaktiviteter ger barn och unga möjligheter att skapa sociala relationer, att samarbeta, utveckla sig själv och sina intressen.

Studier om ungdomars levnadsvillkor och preferenser i högstadiet Eskilstuna har genomförts tillsammans med forskningsgruppen Ung livsstil. Första gången var 1985 och därefter även 1993 och nu 2019/20. Ung livsstil är idag ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna kommun och 18 andra kommuner, till exempel Stockholm stad, Malmö stad, Helsingborg stad, Jönköpings kommun, Lidingö stad och Sävsjö kommun. Antalet svarande är 1 366, motsvarande en svarsfrekvens på 84%. Resultaten är generaliserbara för alla högstadieelever som går i skolan i Eskilstuna.

Arbetet med enkäterna och rapporten har skett under ledning av Stig Olofsson, Fil. dr. i statistik och docent i socialt arbete och vetenskaplig ledare för Ung livsstil, tillsammans med Ulf Blomdahl, sociolog och forskningsledare för Ung livsstil.

Delar av resultaten i den här studien har presenterats för kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd i Eskilstuna kommun, ledningsgruppen på kulturenheten, personalen på Ung fritid och mötesplatser och pedagogerna på kulturskolan.

Delrapporter på olika teman kompletterar denna rapport. Du hittar två delrapporter längst ner på sidan.

Några delar av rapportens resultat

 • Högstadieungdomar i Eskilstuna önskar i första hand att kommunen ska satsa på idrott. Det gör också ungdomar i andra kommuner, med något enskilt undantag, sedan Ung livsstils första studie på 1980-talet. Både killar och tjejer i Eskilstuna önskar att kommunen i första hand ska satsa på idrott (idrotts­anläggningar och idrottsföreningar), killar dock i betydligt större utsträckning än tjejer.
 • Yngre tonåringar i Eskilstuna önskar i första hand att kommunen inom ramen för idrotts- och fritidsanläggningar ska satsa på gym (inomhus), badplatser (utomhus) och fotbollsplaner.
 • Ungdomar i Eskilstuna önskar i första hand att kommunen inom ramen för kultur ska satsa på bio/filmklubb, festivaler för musik/film/teater/litteratur /dans samt konserter (rock, pop och hip-hop). Killar önskar att Eskilstuna kommun i första hand ska satsa på bio/filmklubb och lokaler för LAN. Festivaler och bio/filmklubb står högst på tjejers önskemål i Eskilstuna.
 • Killar i Eskilstuna vill i första hand börja med fotboll, basket och gå på gym (inomhus). Killars önskemål att i första hand börja med att spela fotboll i klubb gäller i olika socioekonomiska grupper, bland de med svensk respektive utländsk bakgrund och i alla kommundelar. Tjejer i Eskilstuna önskar i första hand börja med dans, fotboll och gå på gym. Tjejers önskemål att i första hand börja med dans gäller i olika socioekonomiska grupper, bland de med svensk respektive utländsk bakgrund och i alla kommundelar.
 • Tv-spel/dataspel är killars viktigaste fritidsintresse (öppen fråga). På andra plats kommer deltagande i idrottsförening och på tredje plats kompisar. Tjejers viktigaste fritidsintresse i Eskilstuna är i tur och ordning, kompisar, del-tagande i idrottsförening och att umgås med familjen. Observera att killarnas viktigaste fritids­intresse, Tv-spel/dataspel, inte finns med på tjejernas tio-i-topplista.
 • 57% av högstadieelever nås varje vecka av kultur- och fritids­nämndens gemensamma tunga ekonomiska satsningar på förening, fritidsgårdar, simhallar, bibliotek och kulturskolan. Killar och tjejer deltar i samma utsträckning.
 • 84% av högstadieungdomar i Eskilstuna har under de senaste 4 veckorna deltagit i/nyttjat kultur- och fritidsnämndens totala satsningar. Killar och tjejer deltar i/nyttar i samma utsträckning de totala satsningarna.
 • 78% av ungdomar i högstadiet i Eskilstuna har under de senaste 4 veckorna deltagit i/nyttjat kultur- och fritidsnämndens satsningar på fritid (förening, simhall, fritidsgård, ridanläggning, näridrottsplats, utegym och motionsspår). Killar har deltagit i/nyttjat satsningarna på fritid i något större utsträckning än tjejer (ej signifikant).
 • 34% av ungdomar i högstadiet i Eskilstuna har under de senaste 4 veckorna deltag i/nyttjat kultur- och fritidsnämndens satsningar på kultur (besökt bibliotek, med i kulturskolan, med i kultur­förening, besökt Eskilstuna teater, besökt konstmuseet, besökt stadsmuseet, besökt konsertsalen). Tjejer deltar i/ nyttjar kultursatsningarna i signifikant större utsträckning än killar.
 • Eskilstuna kommun är en av de kommuner som Ung livsstil har undersökt, där högst andel ungdomar har en låg socioekonomisk bakgrund, där medianinkomsten är låg inom vuxengruppen och där en hög andel ungdomar har utländsk bakgrund.
 • Ju äldre de unga blir, även inom högstadiet, desto mindre deltar de i de flesta aktiviteter och deras hälsa och livskvalitet sjunker.
 • Barn och ungdomar i de lägre socioekonomiska grupperna deltar mindre både i instrumentella aktiviteter (förening + kulturskola) och totalt (förening + kulturskola + bibliotek + fritidsgård + simhall) samt i kultur- och fritidsnämndens fritidssatsningar. Ungdomar från lägre socioekonomiska grupper är också under­representerade i idrottsförening och när det gäller fysisk aktivitet. De har också sämre hälsa och livskvalitet. Ungdomar från lägre socioekonomiska grupper upplever också sin fritid sämre. De äter också frukost och middag i lägre utsträckning än de i högre socioekonomiska grupperna. Ungdomar från lägre socio­ekonomiska grupper har också lägre skolbetyg.
 • De i lägre socioekonomiska grupperna är inte under­representerade när det gäller kultur- och fritidsnämndens satsningar på kultur. De nyttjar satsningarna på kultur i signifikant större utsträckning än ungdomar i de högre socioekonomiska grupperna. Ungdomar i de lägre socioekonomiska grupperna besöker också bibliotek och fritidsgårdar i större utsträckning än de i högre socioekonomiska grupper.

Elin Karlberg

Telefon:

Uppdaterad: 9 juni 2022