Sök lovstöd 2021 - Bidrag till kostnadsfria sommarlovs­aktiviteter

Under 2021 finns möjligheten att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet för unga i åldern 6-18 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov! Sommarlovet avser perioden 11 juni-15 augusti.

Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-18 år.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

I slutet av sommaren ska den förening som beviljats lovstöd redovisa:

 • vilka aktiviteter som har genomförts
 • antalet flickor och pojkar 6-18 år som har deltagit i lovaktiviteterna
 • effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna

Mer information om hur redovisningen går till meddelas senare till berörda föreningar.

 • Ansökningar som ger positiva effekter för många barn och ungas välmående.
 • Ansökningar som bidrar till att barn i socioekonomiskt svaga miljöer får ett meningsfullt sommarlov.
 • Ansökningar som har geografisk spridning i Eskilstuna.
 • Ansökningar som skapar en så stor bredd bland aktiviteterna som möjligt.
 • Aktiviteter som beviljas lovstöd ska vara religiöst och politiskt obundna.

Pengarna i lovstödet är avsedda för aktiviteter under sommarlovet 2021.

Sommarlovet avser perioden 11 juni-15 augusti.

Sista ansökningsdag är 18 april.

Ni får ett svar om ansökan godkänns eller avslås senast 30 april.

Föreningar som vill ha mer information är välkomna att delta på en digital informationsträff om lovstödet. Då ges möjlighet att ställa frågor kring ansökan eller aktiviteter. Träffen sker via Teams tisdagen 6 april kl. 18.00. Mejla till peter.zens@eskilstuna.se om du vill delta på träffen, så får du en länk till mötet.

Ni kommer att få ett svar om ansökan godkänns eller avslås senast 10 arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Datum för sista ansökningsdag

18 april

Peter Zens

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021