Torshälla medborgardialoger

Även om det aviserats om lättnader i publiktak och restriktioner har vi alltjämt en smittspridning av covid-19. Torshälla stads nämnd fortsätter därför att bjuda in till digitala medborgardialoger.

Sex gånger per år bjuder Torshälla stads nämnd in till medborgar­dialog. Det är en möjlighet att under lättsamma former träffa lokala politiker och lyfta angelägna frågor. Och en chans för lokala företrädare att möta medborgare och fånga upp synpunkter inför kommande beslut.

På grund av restriktioner till följd av coronapandemin arrangerar vi inte medborgardialoger på Kvarnen som vi brukar. Däremot har Torshälla stads nämnd ambitionen att fortsätta med digitala medborgardialoger via Teams, tills det är möjligt att återgå till fysiska.

Nästa dialog: onsdag 6 oktober 16.00–18.00
Tema: säkerhet och trygghet

Vad innebär trygghet för dig? Hur kan vi till­sammans arbeta för ett tryggare och trivsammare Torshälla? Tyck till, diskutera och ställ frågor!

Länk till mötet 6 oktober

Gäster: Elin Johansson, nytillträdd kommun­polis och Eva Carlsson, brotts­förebyggande ­sam­ordnare i Eskils­tuna kommun

Tidigare dialoger

  • 17 mars — tema: Översiktsplanen 2030. Gäst: Pernilla Lindström, översiktsplanerare på Stadsbyggnadsförvaltningen
  • 9 juni — tema: Barn och unga , fokus förskola. Gäster: förskolenämndens ordförande
    Björn Larsson (S), samt barn- och utbildningsförvaltningens Ingrid Sköldmo (förvaltningschef), Karin Strömbom Landquist (bitr områdeschef) och Tina Persson (förskolechef)
  • 18 augusti — tema Kulturstaden Torshälla. Gäster: kultur- och fritidsförvaltningens Mats Widelund, områdeschef Kultur samt kultursekreterare Carolina Avelin.

Kommande dialoger: 8 december

Ingen föranmälan krävs.

Respektive datum kommer att uppdateras med länk till mötet.

  • Logga in i god tid innan mötet startar så hinner du se till så att kamera och mikrofon fungerar.
  • Använd gärna hörlurar för att minska rundgång.
  • Stäng av ljudet (mute) när du inte pratar genom att trycka på mikrofon-symbolen.
  • Använd gärna videofunktionen när du pratar. Tryck på symbolen som ser ut som en kamera.
  • Du kan använda chatfunktionen och skriva en fråga eller använda ”räcka upp handen"-funktionen. Den brukar heta ”Raise hand” eller synas som en symbol av en hand.

För mer information kontakta

Suzan Östman Bäckman

samordningschef

Telefon:

Uppdaterad: 4 oktober 2021