En medborgardialog är en dialog mellan kommunens invånare och beslutsfattare i en viss fråga.

Syftet är att samla in perspektiv, åsikter, tankar, erfarenheter och idéer. Det är också en möjlighet för dig att få tycka till innan ett beslut fattas.

Pågående medborgardialoger

I oktober 2020 startade arbetet med en medborgardialog om trygghet i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Myrtorp, delar av Västermalm, Brunnsbacken och Hovängen.

En målsättning med medborgardialogen är att genom djupare samtal om vad trygghet faktiskt innebär hitta förståelse eller lösningar tillsammans. Underlag från dessa samtal sammanställs och fungerar som diskussionsunderlag i dialoger tillsammans med berörda parter för att gemensamt hitta lösningar och förbättringar.

Så här jobbar vi med medborgardialogen

Steg 1: Samtal – inlyssningsfasen

Samtal kring frågan ”Vad innebär trygghet för dig?”

Under perioden oktober till februari 2021 lyssnar vi brett. Vi vill få in olika tankar och åsikter och allas perspektiv. Vi lägger inga värderingar i dina tankar, åsikter och perspektiv utan lyssnar brett och samlar in anonymt om du önskar. Våra samtalsledare kommer vistas i området för att lyssna. Mötet kan också bli digitalt eller på en mötesplats.

Samtalsledarna träffar också politiker, företagare, myndigheter och andra verksamheter som påverkar och är verksamma i området. Vi pratar flera olika språk.

Samtalsfasen är avslutad och vi tackar alla som deltagit. Arbetet fortsätter i dialoger tillsammans med boende, föreningsliv och näringsliv för att försöka hitta lösningar och förbättringar tillsammans.

Steg 2: Sammanställning

Under februari 2021 analyseras och sammanställs alla tankar och åsikter. Underlaget har sin utgångspunkt i läget som upplevdes när samtalet ägde rum.

Du kan ta del av sammanställningen i två olika dokument, en kortversion med illustrationer eller en mer utförlig version utan illustrationer:

Sammanställningen fungerar som ett diskussionsunderlag i dialogfasen för att tillsammans närma oss orsaker och möjliga vägar för olika områden.

Steg 3: Dialog

I april 2021 startar dialoger inom de åtta temaområden som framkommit i samtalen under inlyssningsfasen.

Invånare, experter, politiker, verksamheter och myndigheter samlas i olika dialoger och jobbar fram förslag på åtgärder.

Steg 4: Förslag

Efter genomförd dialog sammanställs olika förslag på åtgärder inför beslut.

Steg 5: Beslut

Beslut om åtgärder tas i olika forum. Olika åtgärder kräver olika beslutsfattare. Det kan vara invånare, föreningar, myndigheter, kommun med flera.

Bakgrund till medborgardialogen om trygghet

Fler upplever en minskad trygghet. Det är en individuell känsla som kan påverkas av olika saker. Det kan vara en otrygghet att inte kunna hantera sin ekonomiska situation eller själv kunna påverka i sitt liv.

Det kan också handla om vilken tillit och gemenskap som finns mellan människor i ett grannskap eller i en familj. Men det kan också handla om oro för sin egen eller andras säkerhet. Att inte behöva bevittna våld eller själv bli utsatt.

För att bygga ett bättre, tryggare och mer trivsamt Eskilstuna behöver vi gemensamt ta fram lösningar. Människor som påverkar eller påverkas av tryggheten i din stadsdel behöver vara en del av lösningen. Tillsammans är vi lösningen på ett tryggare Eskilstuna. Det är därför vi samlar in allas tankar och idéer.

Om "Medborgardialog i komplexa frågor"

Eskilstuna kommunkoncern ingår under perioden maj 2020 till december 2021 i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) pilot för medborgardialog i den komplexa frågan trygghet. Eskilstuna är en av fyra medverkande kommuner.

Kontakt

dinstadsdel@eskilstuna.se

Malin Sturk, utvecklare och trygghetskoordinator
malin.sturk@eskilstuna.se, 016-710 32 27 eller 070-089 39 79

Sex gånger per år bjuder Torshälla stads nämnd in till medborgar­dialog. Det är en möjlighet att under lättsamma former träffa lokala politiker och lyfta angelägna frågor. Och en chans för lokala företrädare att möta medborgare och fånga upp synpunkter inför kommande beslut.

Nästa medborgardialog

Tid: Onsdag 8 juni kl. 16.00-18.00
Plats: Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Läs mer om Torshälla stads medborgardialoger

Uppdaterad: 12 maj 2022