En medborgardialog är en dialog mellan kommunens invånare och beslutsfattare i en viss fråga.

Syftet är att samla in perspektiv, åsikter, tankar, erfarenheter och idéer. Det är också en möjlighet för dig att få tycka till innan ett beslut fattas.

Pågående medborgardialoger

Välkommen till ett dialogmöte där du får vara med och diskutera framtidens vård- och omsorg.

På mötet träffar du ledande politiker och tjänstepersoner från vård- och omsorgsnämnden och vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet att diskutera den preliminära verksamhetsplan 2024 för nämnden. Verksamhetsplanen är ett styrdokument som beskriver vilka prioriterade frågor Eskilstuna kommun ska jobba med inom området vård- och omsorg under 2024.

Datum: onsdag 18 oktober 2023
Tid: Klockan 17.30
Plats: Stadshuset, fullmäktigesalen

Du behöver inte anmäla i förväg om du kommer!

Medverkande:

  • Majo Brostedt, (S) ordförande vård- och omsorgsnämnden
  • Johan Lindström, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen
  • Ledamöter från vård- och omsorgsnämnden

Välkommen!

Vi bjuder på frukt och fika under kvällen

I oktober 2020 startade arbetet med en medborgardialog om trygghet i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Myrtorp, delar av Västermalm, Brunnsbacken och Hovängen.

En av målsättningarna med medborgardialogen är att genom djupare samtal om vad trygghet faktiskt innebär skapa förståelse och lösningar tillsammans med berörda parter.

Bakgrund till medborgardialogen om trygghet

Fler upplever en minskad trygghet. Det är en individuell känsla som kan påverkas av olika saker. Det kan vara en otrygghet att inte kunna hantera sin ekonomiska situation eller själv kunna påverka i sitt liv.

Det kan också handla om vilken tillit och gemenskap som finns mellan människor i ett grannskap eller i en familj. Men det kan också handla om oro för sin egen eller andras säkerhet. Att inte behöva bevittna våld eller själv bli utsatt.

För att bygga ett bättre, tryggare och mer trivsamt Eskilstuna behöver vi gemensamt ta fram lösningar. Människor som påverkar eller påverkas av tryggheten behöver vara en del av lösningen. Tillsammans skapar vi ett tryggare Eskilstuna.

Kontakt

Malin Sturk, utvecklare och trygghetskoordinator
malin.sturk@eskilstuna.se, 016-710 32 27 eller 070-089 39 79

Några gånger per år bjuder Torshälla stads nämnd in till medborgar­dialog. Det är en möjlighet att träffa lokala politiker och lyfta angelägna frågor. Och en chans för lokala företrädare att möta medborgare och fånga upp synpunkter inför kommande beslut.

Nästa medborgardialog med Torshälla stads nämnd

Tid: Måndag 3 juni 16.00-18.00
Plats: Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla (samma byggnad som Torshälla bibliotek)

Läs mer om Torshälla stads medborgardialoger

Uppdaterad: 17 april 2024