Kulturforum

Kulturforum Eskilstuna är en mötesplats för samtal om kultur i Eskilstuna kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen är sammankallande och tema för samtalen sätts utifrån önskemål från kulturlivet. Kulturforum arrangeras cirka två gånger per år.

Tid och plats för kommande kulturforum

Datum: tisdag 18 oktober kl. 17.30-20.00 (fika från 17.15)
Plats: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8

Vi bjuder nu in till årets andra träff för kulturaktörer för att samtala och titta på behov, frågor och idéer kring verksamhet och lokaler för kultur i Eskilstuna.

På träffen som hölls i maj var temat Kulturpengar i Eskilstuna. Under samtalen kom det fram önskemål att nästa träff skulle handla om lokaler för kulturellt skapande och planerna kring kultur och kongresshus.

Samtalsteman

  • Ateljémöjligheter och Co-spaces
  • Lägesrapport om ett eventuellt kongress- och kulturhus
  • Produktionsplats för fria scenkonstutövare
  • Kommunens befintliga lokaler att hyra/boka för kultur

Träffen riktar sig till kulturaktörer, från föreningar och utövare till kulturskapare och kreatörer inom alla konstområden. Deltar gör bland annat tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen, politiker i kulturnämnden och fastighetsansvariga.

Mackor och fika kommer finnas.

AnmälningsformulärValfritt - Om du tillhör en organisation, förening eller verksamhet kan du fylla i det här.


Valfritt.
Huvudsakligt konstområde * (obligatorisk)
Huvudsakligt konstområde


Valfritt - Har du något lokalbehov för att kunna utöva din konst för tillfället?

Valfritt - Har du någon fråga du tycker är extra viktig att ta upp?

Valfritt - till exempel allergier, vegetarisk kost, etc.

Har du frågor kontakta

Therese Jonasson

Kulturutvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2022