Folkomröstning

Som invånare i Eskilstuna kommun har du möjlighet att väcka förslag om folkomröstning i en fråga som du tycker är viktig. Det kallas för ett folkinitiativ och görs genom en namninsamling.

För att begära en folkomröstning måste du samla in underskrifter från tio procent av de röstberättigade i kommunen.

Följande uppgifter måste vara med i namninsamlingen:

  • Egenhändig namnteckning
  • Uppgift om när namnteckningarna gjorts
  • Namnförtydliganden
  • Personnummer
  • Adresser

När du lämnar in namninsamlingen räknas de namn som samlats in under den senaste sexmånadersperioden.

Vad händer efter namninsamlingen?

Om du fått in namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade i kommunen måste kommunfullmäktige besluta att en folkomröstning ska hållas. Kommunfullmäktige kan fatta ett sådant beslut om frågan som initiativet gäller omfattas av kommunfullmäktiges ansvarsområde. Det krävs att minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för förslaget för att en folkomröstning ska äga rum.

Regler om förfarandet vid kommunala folkomröstningar finns i lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Tidigare folkomröstning i Eskilstuna kommun

I Eskilstuna genomfördes en kommunal folkomröstning för första och hittills enda gången hösten 2006. Frågan var om Torshälla skulle bilda en egen kommun eller fortsätta vara en del av Eskilstuna kommun. Resultatet i folkomröstningen blev att ja-sidan, som var för kommundelning, fick 7124 röster och nej-sidan 25 590 röster. Motståndet mot delning var större i Torshälla än i andra delar av kommunen. I Torshälla var valdeltagandet 73 procent i folkomröstningen, i hela kommunen var det 52 procent.

Uppdaterad: 23 september 2022