Valnämnden

Valnämnden i Eskilstuna kommun ansvarar för att allmänna val och folkomröstningar genomförs på ett demokratiskt riktigt sätt inom kommunen.

Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler runt om i kommunen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära rösträkningen. Läs mer om val.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Sammanträdesdagar 2024

Fredag 9 februari
Fredag 19 april
Fredag 17 maj
Tisdag 4 juni
Onsdag 12 juni
Fredag 20 september
Fredag 6 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Valnämnden

Kjell Dahlèn (M)

Ordförande valnämnden

Uppdaterad: 13 mars 2024