Rösta i val

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom finns särskilda regler för olika val. Om du inte kan rösta själv kan du få hjälp på olika sätt.

Hjälp vid röstning

Det finns hjälp för att du ska kunna rösta, om du till exempel inte själv kan ta dig till en lokal för förtidsröstning eller vallokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder.

Om du inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan du ta hjälp av en röstmottagare eller en annan person. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla vallokaler och lokaler för förtidsröstning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i din vallokal eller en lokal för förtidsröstning, kan röstmottagarna hämta rösten utanför lokalen.

Valkansliet

Svarar på frågor om valets genomförande till Europaparlamentet samt riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Svarar även på frågor om genomförande av folkomröstning. Arbetar på uppdrag av valnämnden.

Uppdaterad: 16 mars 2023