Allmänna val och folkomröstningar

Vart fjärde år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma omval, extra val och folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller regionfullmäktige bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Det senaste valet genomfördes 9 juni 2024.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Det senaste valet genomfördes den 11 september 2022. Information om valresultatet finns på Valmyndighetens webbplats. På sidan Kommunfullmäktige kan du se mandatfördelningen i Eskilstuna kommun.

Nästa val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls söndagen den 13 september 2026.

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i Eskilstuna kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att kommunen ansvarar för att planera, förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar.

Kommunen har en valnämnd som ansvarar för valet och ett valkansli som genomför valnämndens beslut. Till sin hjälp har valkansliet ett antal medarbetare inom kommunen som utför delar av arbetsuppgifterna inför och under valet, och över 450 engagerade röstmottagare.

Valnämnden ansvarar också för den preliminära rösträkningen.

Valkretsar och valdistrikt

Eskilstuna kommun utgör en valkrets med 64 valdistrikt. Ett valdistrikt bör ha mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Varje valdistrikt har en egen vallokal.

Valkansliet

Svarar på frågor om valets genomförande till Europaparlamentet samt riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Svarar även på frågor om genomförande av folkomröstning. Arbetar på uppdrag av valnämnden.

Telefon:

Uppdaterad: 10 juni 2024