Klimatprogram för Eskilstuna kommun

7 december 2021

Synpunkter på förslaget till klimatprogram för Eskilstuna lämnas in senast 1 mars 2022. Synpunkter kan lämnas in av alla som bor och verkar i Eskilstuna.

För att vi alla i Eskilstuna ska kunna bidra till den klimatomställnings som krävs för att vi ska kunna nå klimatmålen, har kommunen i samverkan med representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi tagit fram förslag på klimatprogram för Eskilstuna. Programmet presenterar hur vi tillsammans ska nå klimatmålen. Klimatprogrammet innehåller:

 • Övergripande mål
 • Steg att ta för att bidra till klimatmålet
 • Fem fokusområden
 • Förflyttningar som behöver ske
 • Stöd för omställning

I formuläret nedan kan du lämna dina synpunkter fram till och med den 1 mars 2022. Lämna gärna en kommentar på frågan:

Upplever du att du/din organisation kan bidra till klimatmålen på de områden där du/ni har rådighet?

Alla svar sammanställs och tas hänsyn till inför den sista revideringen av Klimatprogrammet. Kommunfullmäktige väntas ta beslut om den slutliga versionen under våren 2022. Slutversionen kommer du hitta på

 • Vem kan lämna synpunkter?
  Alla som bor och verkar i Eskilstuna, med sina två städer och landsbygd.
 • När ska synpunkter senast skickas in?
  1 mars 2022
 • När tas beslut?
  Kommunfullmäktige väntas ta beslut om den slutliga versionen under våren 2022.

Skicka in dina synpunkter
Fyll i om du skickar in synpunkter som en representant för en organisation eller förening.


Förslag och synpunkter kan skickas in via formuläret ovan eller postas till

Eskilstuna kommun
Nämnd och registratur, Värjan plan 2
Registrator KLK
631 86 Eskilstuna

Ange följande diarienummer på kuvertet: KSKF/2021:7

Eller skickas via e-post till

kommunstyrelsen@eskilstuna.se

Uppdaterad: 7 december 2021