Kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun

25 augusti 2021

Synpunkter ska senast vara inlämnade senast 15 november 2021. Synpunkter kan lämnas in av alla.

Programmet är ett rådgivande beslutsunderlag som ger kunskap om vilka värden som behöver uppmärksammas och vägas in vid planering och bygglovsprövningar.

Det vänder sig till politiker och tjänstepersoner men också exploatörer och fastighetsägare, allt från stora företag till sommarstugeägare.

Även du som är intresserad av din lokala kulturmiljö och historia kan ha glädje av innehållet.

  • Vem kan lämna synpunkter?
    Alla.
  • När ska synpunkter senast skickas in?
    Remisstiden är förlängd till 15 november 2021.
  • När tas beslut?
    Oklart.

Skicka in dina synpunkter
Fyll i om du skickar in synpunkter som en representant för en organisation eller förening.


Förslag och synpunkter kan skickas in via formuläret ovan eller postas till:
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021